TON VAN DIJK JURIST VERHEIJEN KENNEDY VD LAAN

Aardige vent hoor, die Ton van Dijk, CISO Business Mng. ABN-AMROLaten we eerlijk zijn……De beste man kan toch ook niet helpen, dat hij op zo’n KUT klusje gezet wordt!Heerlijk geluncht op kosten van de ABN-AMRO, met vriend en heer van Dijk met Jurist ABN de heer Verheijen……..Hij en z’n maatje Verheijen wilden mij onder het genot van een heerlijk maal een heel lelijk voorstel doen  (hahhahha)……” ….ABN ……we zien af van de claim van 10.000 Euro p/d als je de PORNOvan de “look-a-like” sites verwijdert……(hahhahah)Is niet gebeurd want ik houd graag wat “wisselgeld” en ik kom niet uit een ei. DE ABN-AMRO MOET MIJ EERST BETALEN……..NIET….Ik blijf als een Pitbull aan hun broek hangen!Uiteindelijk heeft de WIPO (World Interlectual  Property Org.)de sites van mij afgepakt…….Echter de nieuwe zijn weer on-line, er zijn veel streepjes in het Alphabet tradebox.info nu trade-box.infoen nog een paar nieuwe…….trade-box.infotrade-globe.infopreferredbanker.infotradebox-online.comHet heeft uitstekend gesmaakt daar in Restaurant de Voetangel te Ouderkerk a/d AmstelBeste wensen nog, Ton van Dijk en Eikeltje Verheijen voor 2015!Wanneer gaan we weer eens uit eten op mijn kosten (FEBO of zo)Geachte heer Huismanhierbij bevestig ik ons gesprek van hedenmiddag waarin u de achtergronden van uw klacht jegens ABN AMRO uit de doeken heeft gedaan.Zoals ik u heb aangegeven zou een gesprek vanuit de bank met u een goed idee zijn geweest, ware het niet dat uw klacht reeds zowel binnen de bank als bij het Kifid is behandeld.De brief die u van de heer Zalm heeft ontvangen geeft dit m.i. ook voldoende duidelijk aan.met vriendelijke groet,37. Na dit gesprek weer mails van/aan van Dijk:Geachte heer Huisman,Hierbij bevestig ik ons telefoongesprek van maandag 10 januari jl.Hierin heb ik u aangegeven dat het voor ons onder meer belangrijk  is dat er geen onrechtmatige sites op internet bestaan waarin onze merknamen deel van het adres uitmaken of naar aanstootgevende sites doorlinken. Inmiddels heeft een deurwaarder een exploot aan u betekend voor € 40.000 aan door u verbeurde dwangsommen.ABN AMRO is voornemens om deze dwangsommen op u te verhalen. ABN AMRO is enkel bereid hiervan af te zien indien wij met u schriftelijk overeen komen(i) dat u betreffende domeinnamen abnamromarkets.info, tradebox.info, tradeglobe.info en gerrit-zalm.com (en iedere andere domeinnaam die een teken bevat identiek aan, of verwarringwekkend overeenstemmend met enig ABNAMRO-merk) per direct aan ABN AMRO overdraagt conform de toepasselijke procedure, (ii) dat u per e-mail bij WIPO aangeeft dat u afziet van verweer in de geschillenprocedure D2010-2243 en de relevante domeinnamen vrijwillig aan ABN AMRO zal overdragen en (iii) dat u zich onthoudt (en zult blijvenonthouden) van gebruik van een teken identiek aan, of verwarringwekkend overeenstemmend met enig ABN AMRO-merk.ABN AMRO is bereid u uit te nodigen voor een gesprek teneinde hierover overeenstemming te bereiken. Volledigheidshalve merk ik hierbij op dat compensatie van de door u gestelde niet gerealiseerde beleggingswinst niet bespreekbaar is. Hierover heeft KIFID in het verleden reeds een besluit genomen, welk besluit wij wensen te respecteren.De uitnodiging voor voornoemd gesprek vervalt vrijdag 14 januari 2011, 17.00 uur. Indien dan geen afspraak tussen partijen is geagendeerd, zien wij helaas geen andere mogelijkheid over te gaan tot verdere (rechts)maatregelen.Hoogachtend,Ton van Dijk38. Ben akkoord gegaan met een gesprek tijdens geplande lunch.Geachte heer huismanHierbij nodig ik u uit voor een gesprek op 3 februari, van 12:00 tot 14:00.ik heb notie genomen van uw voorstel voor een locatie.Als dit tijdstip u schikt en ik uw bevestiging heb ontvangen kan ik een geschikte locatie bepalen, die ik u separaat zal mededelen.hoogachtend, Ton van Dijk39.Beste meneer Huisman,17 februari kan ook.Zelfde tijd ok? Ik boek een tafel bij de Voetangel aan de Ronde Hoep Oost 3, Ouderkerk a/d Amstel.vr. groet Ton van Dijk40.Afspraak is 3 x verzet door van Dijk en uiteindelijk over Uitspraak WIPO (door ABN/Kappert aanhangig gemaakte zaak, misbruik Domeinen)Beste meneer Huismanmijn collega dhr Verheijen is helaas verhinderd op de 17e.Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verhuizen naar donderdag drie maart, wederom van 12-14 uur bij de Voetangel?Mocht deze datum niet schikken, kunt u dan wat andere datums voorstellen?Excuses voor de overlast en vriendelijke groet, Ton van Dijk41.Geachte heer Huisman,Tijdens het prettige overleg van donderdag 3 maart jl. hebben wij toegezegd u een terugkoppeling te geven naar aanleiding van ons gesprek. Namens ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) kan ik u in dat kader als volgt berichten.Ondanks het prettige karakter van het gesprek lukte het partijen helaas niet om tot een oplossing te komen voor de ontstane situatie. Wij hadden gehoopt met u een oplossing te kunnen vinden die er op neerkomt dat u zich zou (blijven) onthouden van – kort gezegd – onrechtmatige gedragingen (zoals onder meer beschreven in de ex parte beschikking d.d. 24 december 2010). ABN AMRO zou dan bereid zijn om de verbeurde dwangsommen niet te incasseren. U wenste daarbij ook graag een oplossing te vinden voor een vergoeding van de niet door u gerealiseerde beleggingswinst. Omdat ABN AMRO zich wenst te houden aan het bindend advies van het DSI d.d. 15 mei 2007 kunnen wij helaas niet terugkomen op dat element van het geschil tussen partijen. Een overall-oplossing bleek dan ook niet haalbaar.ABN AMRO is nog steeds bereid om af te zien van het incasseren van de reeds verbeurde dwangsommen ad Eur 40.000,-, indien u bereid bent schriftelijk met ons af te spreken (i) dat u zich zult (blijven) houden aan de ex parte beschikking en (ii) dat u zich zal conformeren aan het bindend advies besluit van het DSI d.d. 15 mei 2007.Mocht u daartoe bereid zijn, dan horen wij dat natuurlijk graag.Hoogachtend,Het heeft geen zin om hier nog überhaupt op de reageren, dit heb ik dan ook niet gedaan en wacht wel af.De door van Dijk/ABN gecreeerde Molensteen van 40.000 Euro om te kunnen onderhandelen, voelt aan als Piepschuim, omdat ik niets, maar dan ook niets bezit. Het geeft bovendien geen nieuwe opening, maar is nog precies als op 24/12/2010We beginnen met -40.000 tegen 0,00 en dat is geen optie voor mij.Conclusie: Geen reactie mijnerzijds.41. Heb als laatste actie gebeld met DSI “onafhankelijk klachten bureau”  nu KIFID, nadat ik een bericht las in de pers dat AFM een verhaal aangebracht door de heer Kockelhoven AFM, dat KIFID niet naar behoren in favour consument maar gekleurd functioneerde.Kreeg te horen van mevrouw Meijer (ex DSI-er)  dat de stukken bij verhuizing DSI naar KIFID waren vernietigd (!!??)  zaak is nog niet verjaard. (heb dit laten bevestigen per brief)42. Heb als laatste strohalm AFM gebeld en op de hoogte gebracht:Geachte heer Huisman,Wij hebben uw e-mail van 8 maart jl. ontvangen. Wij hebben hierover ook op 8 maart telefonisch contact gehad. Het Meldpunt Financiële Markten beantwoordt alle vragen van consumenten en zorgt ervoor dat signalen bij de juiste afdeling binnen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) terechtkomen. Wij kunnen niet ingaan op uw verzoek voor een gesprek met de heer Kockelkoren.U heeft al eerder contact gehad met de AFM over uw klacht tegen de ABN AMRO Bank. Helaas kan de AFM uw klacht niet voor u oplossen. Ook kunnen wij niet bemiddelen voor uw klacht. Zie www.afm.nl/klacht.Voor de volledigheid vindt u op onze website een lezing van 17 februari jl. van de heer Kockelkoren over de effectiviteit van de Wet financieel toezicht:http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/lezingen/2011/speech-tk-effectiviteit-wft.aspxMet vriendelijke groet,Hendrien de VriesMedewerker ConsumentenvoorlichtingCommunicatieMeldpunt Financiële Markten: 0900 54005400Fax 020 – 797 3804Autoriteit Financiële MarktenBezoekadres : Vijzelgracht 50 – AmsterdamPostadres : Postbus 11723 – 1001 GS AmsterdamTelefoon: (020) 797 20 00 – www.afm.nl <http://www.afm.nl>From: info@birdywhistle.com [mailto:info@birdywhistle.com]Sent: dinsdag 8 maart 2011 11:39To: consumentenvoorlichting@afm.nlSubject: ABN-AMRO mini crach mei 2006Geachte AFM,Dringend verzoek ik u met de heer Theodor Kockelkoren in contact te komen.Betreffende een reeds 4,5 jaar slepende zaak tegen de ABN-AMRO, heb ik belastende en aanvullende gegevens.De zaak is zo complex dat ik gaarne met hem in contact wil komen.De ABN-AMRO (oude management) heeft zeer onzorgvuldig gehandeld en heeft de verplichte Wettelijke Zorgplicht verzaakt.Inmiddels heb ik een BKR-melding en een Dwangsom van de ABN van 40.000 Euro.Dit is ZO gemeen en ZO onterecht.De zaak gaat nu escaleren en ik zal zorgen dat de ABN niet de kans krijgt mij in een fallisement te manouvreren.Een uitgebreid rapport en tape-opnames van ABN-AMRO directie en DSI zijn voorhanden.Ik sta op het punt om de Pers in te lichten.Opvallend is te melden dat alle dossiers van DSI (dus ook mijn dossier 60178)  niet meer aanwezig zijn/is.Dit is geverifieerd door mij via KIFID. Mijn zaak is nog niet eens verjaard en een “Hoger Beroep” op eerder uitspraak is mij ontzegd, omdat het bedrag te laag(!) was19.500 Euro.In dit kader heb ik zojuist contact gehad met mevrouw Meijer van Kifid (070-3338951)Laatste email ontvangen na een “lijm-poging” met ABN-AMRO :Geachte heer Voorzieningsrechter.Wat Kan en Moet ik nu nog doen?Heb alles wat in mijn mogelijkheden ligt gedaan.Ik laat mij niet eerst onder valse voorwendsels een 40.000 Euro om mijn nek hangen om zo de ABN  wisselgeld te doen creeeren.Nu willen ze mij dit kwijtschelden onder voorwaarde van………..Ik laat mij wel oproepen door de Rechtbank tzt.Kom zonder advocaat, omdat ik geen geld heb, kan geen Pro Deo advocaat krijgen, omdat ik niet ingezetene van Nederland ben.Zie wat deze Bank mij heeft aan gedaan.Kan ik nog meer dan terug trappen met PORNO op MIJN LOOK A LIKE SITES?Heb inmiddels gerrit-zalm.com geclaimed en er volgen er nog meer.IK HEB NIETS MEER TE VERLIEZEN en ben er klaar mee.Deze Bank heeft geen respect voor klanten en is uitsluitend bezig zich te onttrekken aan ieder WETTELIJK VERPLICHTE ZORGPLICHT.Dat u op 24/12/2010 de actie aan mij hebt betekend, kan ik mij indenken, de hele story was u niet bekend en is aan u verkeerd door ABN voorgesteld.Mijn verslag hierboven is absoluut eerlijk, ongekleurd en met een zeer lijvig rapport en met tape-opnames van gesprekken ABN-directie Bussum te onderbouwen.In een eventueel Proces, indien de ABN-AMRO, cq de Deurwaarder mij daartoe oproept, zijn deze stukken in ieder geval bij u terecht gekomen.Met dank en  vriendelijke groet,Ronald HuismanAnthony Fokkerweg 714 22 AE Uithoorninfo@birdy.nl06 25280342