KLACHTENMANAGEMENT (GROOTSTE OPLICHTERS AFD. VAN DEZE KUTBANK ABN-AMRO | ABN-AMR0

KLACHTENMANAGEMENT (GROOTSTE OPLICHTERS AFD. VAN DEZE KUTBANK ABN-AMRO

Wat Sijlvester EIJffinger te zeggen heeft over deze kut Bank

 

ZOEK DE VERSCHULLEN:

zalmvis zoek de verschillen

zalmvis2

Stinken Allebij Uit Hun Bek!

 

Naar de Beurs Binnenkort, een proefballonnetje dat knapt.

ABN-luchtballon

 

ABN-AMRO Oplichtersbank Anno Nu, Malafide voor Beleggers, samenwerkend met Familie Osama Bin Laden

Binnenkort weer naar de Beurs…….we hebben vast het logo omgekeerd.

llogo-abn.large

 

Hoofdkantoor

Amsterdam Zuidoost

Foppingadreef 22

020-629 88 89

Afdeling Dossiernummer

Klachtenmanagement 16543644

(AA1416)

Referentie tel:

Mw. I. de Jong Jansen 020-6292134

Betreft: Uw brief van 29 Juni 2006-07-04

Geachte mevrouw de Jong Jansen en mevrouw Guffens,

In antwoord op uw brief en naar aanleiding van mijn klacht van 23 mei, deel ik u het volgende mede;

Uw standpunt is absurd, onrechtvaardig en druist in tegen ieder besef van wat er gebeurd is.

Het is duidelijk dat u niet eens begrijpt of wil begrijpen wat er gebeurd is.

Mijn brief met feiten, de aantekeningen en gesprekken, ten spijt, zijn volkomen door u genegeerd. De heer van Loon, die mij zou antwoorden, heeft kennelijk gekozen, na de gesprekken en aanbevelingen van de heer Nass, district manager, te Bussum, de zaak aan u en uw collega mevrouw Guffens over te laten. De heer Nas, waarmee ik enige malen telefonisch en op kantoor contact heb gehad, vertelde mij dat hij de heer van Loon adviseerde mij schadeloos te stellen en mijn verhaal volkomen onderstreepte.

Hij en ongetwijfeld uw Klachtenbureau ook, heeft alle gangen en gesprekken die opgenomen zijn kunnen naluisteren, waaruit duidelijk te distelleren valt dat ik er alles aan gedaan heb om uit de markt te komen.

Uw opmerkingen, dat de verkoop order op 3,00 Euro door mij geroyeerd is wegens het ontbreken van real-time koersen, leert mij dat u zelf niet eens weet hoe het systeem werkt en waarschijnlijk niet eens weet hoe de hele optie handel werkt.

Een gemiste order MOET geroyeerd worden, om hem opnieuw te kunnen inleggen, met alle vertragingen door inloggen, PIN etc. van dien.

Ik ga er niet van uit dat de koers überhaupt 3,00 Euro is geweest, hij is zelfs 4,15 Euro geweest. *Heb zwart op wit uitdraai van officiele noteringen Chartnet en LIFE London*

Uit coulance heb ik (ook aan de heer Nas) gesteld dat ik akkoord ga met een 3,00 Euro quote, omdat ik hem daar op ingelegd heb, afgaande op het laatst gedane, naar later bleek zeer vertraagde Internetbankier quote.

Indien alles goed gewerkt had, had ik meteen en mogelijk daarna, zelf een veel hogere quote kunnen krijgen tot maximaal 4,15 Euro (schade dus 5700×4,15 = 23.655,00 Euro.

Met het feit dat ik een “open lijn” geforceerd heb na uren bellen, heb ik de schade van de ABN nog helpen beperken. Anders hadden er helemaal geen transacties kunnen plaats vinden.

Uw opmerking dat via Internetbankieren, alswel op vele andere websites de betreffende koers had kunnen volgen, is nu juist het verhaal, dat mij het vingertje naar de ABN als schuldige en verantwoordelijke doet aanwijzen.

Immers, het Internetbankierscherm, dat ik op de 2e PC “open” hield geeft 6 tot 10 min vertraagde “laatst gedane” koersen.

Het is toch te gek voor woorden en u gaat daar helemaal aan voorbij, dat er gewoon helemaal geen koersen waren, gewoon “blanck” en dat er helemaal geen bezetting was op de desbetreffende ABN-counters, tot en met de afdeling Beleggen va ABN Bussum, die ik heb proberen te bereiken. En dat tijdens een beursval van 10% en een dag voor expiratie.

Uw stelling dat ik access zou moeten/kunnen hebben tot andere websites, is helemaal absurd.

U weet niet waarover u het heeft, weet niet eens wat voor hectiek er is tijdens zón dag en beweert nu dat ik “rael-time” access kan krijgen via andere websites. U probeert in belang van de ABN mijn recht op schade vergoeding gang te ontkrachten en mijn story af te doen als onzin.

Tot mijn spijt heeft een en ander kennelijk niet mogen baten.

Mijn acties:

Op dit moment blijft mij niets anders over acties tegen de ABN-AMRO te beginnen.

Inmiddels is De Financiele Telegraaf van het gebeurde verwittigd.

De heer R. Meijer van de Financiele Telegraaf, die mij vertelde destijds de presentatie en itroductie van Trade Box bij de ABN heeft verslagen in de F.T., was content met mijn story en bevindinegen en zal er hoogst waarschijnlijk een artikel aan wijden.

De dead-line, gisteren door mij gesteld aan de ABN te Bussum, is verlopen en mijn acties zijn inmiddels aangevangen.

Ik zal er alles aan doen om mijn relaties, waarvan een aantal zeer vermogend te adviseren om ABN-AMRO de rug toe te keren.

Voorts zal er een campagne opgestart worden, iedereen AF TE RADEN, gebruik te maken van de TRADE BOX en te beleggen via een ZEER ONBETROUWBARE ABN-AMRO

Een van deze relaties, een miljonair, uit Amsterdam, die niet in deze brief, waarvan een kopie naar de Telegraaf gaat en niet met naam en toenaam genoemd wil worden, heeft ook reeds eerder een dergelijk voorval met Futeres gehad met uw Bank en is bereid aan te haken.

Waarschijnlijk is u bekend dat mijn naam HUISMAN is, een niet geheel onbekende familie.

Inmiddels is de VEB benaderd en zal er een verhaal verschijnen op het goed gelezen “Forum”

Van de IEX.

Tot slot kan ik u mededelen, dat mijn debetstand op mijn rekening NIMMER zal worden afgelost.

Met vriendelijke groet,

R. J.L. Huisman

Kopies naar: ABN-AMRO te Bussum

Financiele Telergraaf Amsterdam

VEB

IEX forum