BOOS OP ABN-AMRO, Storing Trade Box 2006

 

de gouden eikel   Zalm: de eikel van de maand

[GTranslate]

 

DEN HAAG-VVD-CONGRES

 bankannonu1
Ronald Huisman: birdybox@gmail.com / 06 20 76 49 73
Luister goed eikeltje Zalm:

Ik blijf net zo lang fucken totdat deze oplichtersbank ABN-AMRO mij in het kader van de WETTELIJKE VERPLICHTE ZORGPLICHT schadeloos stelt wegens wanprestatie en storing Tradebox 2006

De schade: ruim 19.000 Euro, maar daar komen jullie nu niet meer mee weg. Te weinig voor een rechtsgang mijnerzijds, maar te leuk voor een website-tje met wat Porno garnering, tot in lengte van dagen.

Of doe er maar een “0-jetje” achter 2006 tot 2016 is 10 jaar, oplichting.

190.000 Eurie lijkt me t/m dit jaar een redelijk bedrag tegen finale kwijting afkoopsommetje (slechts 1/4 ex bonus van je bij elkaar gestolen jaarsalaris….toch?)

Ik heb een lange adem en blijf net zo lang fucken aan jullie adres, totdat er betaald is.

Deze Engerds van de ABN-AMRO vertikken dat dus blijft mijn claim LEVENSLANG met PORNO en aantijgingen online. Mijn “nette” diplomatieke verzoeken, haalden niets uit. Vandaar de wat minder softe approach FUCK THIS BANK and FUCK all CEO’s

 

 

 

abn de prooi

De `Prooi` van Jeroen Smit al gelezen….?

 

bananagirl

De piemel van Zalm al gezien? Hij heeft een LUL, hij is  een LUL, en hij blijft een LUL. Een beetje goede LEDEN verslappen nooit zelfs niet bij de  ABN AMRO !!

 

 

fotoGroenink  (klik op Neus Groenink)

ABN Eikeltje Groenink was ook niet thuis………hier mijn brief van destijds aan hem. 
Paydate
Ten tijde van de Krach mei 2006 was er een storing bij ABN-AMRO in hun Trading Module “TRADEBOX” Schade ruim 19.000 Euro

Mijn brief na eindeloze telefoontjes………

ABN-AMRO

t.a.v. de heer D. Nas

Brediusweg 12, 

1401 AE BUSSUM

Aangetekend, Datum: 5 juli 2006

Betreft expiratie opties mei 2006

Dossier 16543644 (blad 1/2 )

Geachte heer Nas,

Met oprechte dank voor uw bemiddeling en de, aan de heer van Loon van “Klachtenmanagement” uitgebrachte aanbeveling, mijn zaak serieus te nemen en te honoreren, ben ik helaas genoodzaakt bij deze de ABN-AMRO Bussum, waar mijn rekening loopt, aansprakelijk te stellen voor de door mij geleden schade.

De schade ontstaan door:

  1. het niet -of slecht funtcioneren van TRADE BOX ten tijde van de dag voor expiratie 18/05/2006 en het geheel ontbreken van de noteringen van de series mei put 420, 425, 430, 435 en 440 op die (gehele) dag.
  2. en het niet -of slecht functioneren van de gekoppelde Internet Banking module op 18/05/2006 en de non-quoting of te late quoting van optieskoersen op die module.
  3. het onbereikbaar zijn van de juiste personen direct na constatering van bovengenoemde

storingen. (18/05/2006 direct om 09:00)

  1. het niet nakomen van beloftes terug gebeld te worden, ten tijde van de storing.
  2. het niet of in de wind slaan van eerder contacten met beursmedewerkers van uw kantoor, betreffende afwikkelingen eerdere klachten, opties en mal-functioneren Trade Box en koppeling aan Internet Banking.
  3. het niet adequaat optreden, serieus nemen van mijn klachten ten tijde van de beursuren tijdens de expiratie sessies op 18/05/2006 en 19/05/2006
  4. de onmogelijkheid van mijn kant nog enig andere weg te bewandelen mijn opties te gelde te maken op het moment supreme en enig zicht te krijgen op de zeer sterke koers -bewegingen.

Ik beticht bij deze de ABN-AMRO van zeer grove nalatigheid, dat naast de technische storing ook de desbetreffende support via 0900-0024 en de beurslijn 0900-9215 niet bereikbaar was.

Alsmede de onbereikbaarheid van het ABN beleggingspersoneel op de Brediusweg, Bussum naar herhaalde contactverzoeken via 0900-0024 ten tijde van de beurs uren.

De schade die ik geleden heb is door mijn eigen kordate optreden ter meerdere glorie van de ABN-AMRO door het afdwingen van een open beurslijn, nog wat gereduceerd.

Echter, de eerder door mij aan u en uw Klachtenmanagement voorgestelde bedrag mijnerzijds, van 57 opties put 430 verkoop -close op 3,00 Euro, ten bedrage van 17.100 Euro is door uw achterban afgewezen en nu dus over -ruled.

Dat is onverstandig en spijtig.

Thans rest mij weinig anders, een hogere prijs, n.l. de maximale prijs die de put mei 430 ten tijde van mijn sessies tussen 09:00 en 12:00 op 18/05/2006 gedaan heeft te claimen.

Bij een juist functioneren van te Trade Box en een serieus nemen van de directe melding van dit mankement was met deze quote een bedrag 23655,00 Euro verworven.

Ik stel bij deze de ABN-AMRO NV aansprakelijk voor dit bedrag, met een bijstelling betreffende debet rente valuta datum 18/05/2006, doch verminderd met de bedragen, die later door mijn pressie een openlijn verbinding te verkrijgen, nog zijn verkocht op een veel lagere quote. (18 @ 1,50=2611,20 en 27@0,65=1647,50 totaal t.w.v. 4258,70 )

Het totale bedrag van mijn claim is dus 23655,00 – 4258,70 = 19396,30 vermeerderd met de gederfde debet- en credit rente d.d. 18/05/2006

Het bedrag, verminderd met de debetstand van mijn ABN rekening 54.24.52.162, op 18/05/2006 van 6003,68 ten tijde van de affaire dient te worden voldaan op mijn privé Postbank rekening 5198917 t.n.v. R.J.L. Huisman Postbus 183, 1400 AD Bussum, binnen 7 dagen na dagtekening deze brief.

De ABN-AMRO rekening mag dan worden opgeheven.

Totaal bedrag nog te voldoen op mijn Postbankrekening is dus:

13.392.62 Euro (zegge dertienduizend driehonderd twee-en-negentig euro twee-en-zestig cent)

Bij finale kwijting van debet stand ABN rekening

Vertrouwende u voldoende te hebben ingelicht, teken ik,

R.J.L. Huisman

Postbus 183

1400 AD BUSSUM

06 20 76 49 73 (nieuwe tel.nr)

gemaild naar: diederik.nas@nl.abnamro.com

alsmede aangetekend verstuurd naar ABN-AMRO brediusweg 12, 1401 AE Bussum